There is no content to display.

מחקים ומחקים

מחקים ומחקים

כיצד מתפתחים בני האדם? ממי או ממה הם לומדים?
לגילאי 5-8

1. נספר סיפור אינטראקטיבי על מוני ומשפחתו שתוך התבונות בטבע, צצים ועולים במוחם רעיונות והמצאות מועילות.

מספרים בהתחלה, הרבה דברים שאנו מכירים היום כמו מחשב, מכונית, טלוויזיה ועוד ועוד, לא היו קיימים פעם.
שואלים "כיצד לדעתכם אנשים היו אוכלים אם לא היו בעולם מזלגות?" (עם הידיים!).
עושים פנטומימה של אכילה עם הידיים – "מה מתחשק לכם לאכול?"
מספרים על מוני, ילד שחי בתקופה בה לא היו עדיין מזלגות. מוני יצא לטייל ולפתע ראה קיפוד, בקוצים של הקיפוד היו נעוצים פירות שאותם הקיפוד סחב למחילה שלו. "אתם יודעים איזה רעיון עלה במוחו של מוני כשהוא ראה את הפירות נעוצים על גבו של הקיפוד?"
(ליצור מזלג!).
מספרים פעם גם לא היו ברזים כמו שיש היום.
שואלים "כיצד לדעתכם היו מתקלחים ושותים ללא ברזים?" (מהנהר!).
מספרים יום אחד אימו של מוני הלכה עם דליים כדי למלא מים מהנהר. כאשר הגיעה לנהר, היא ראתה פיל ענק. הפיל שאב מים בעזרת החדק שלו והתיז אותם בחוזקה כלפי מעלה ולאחר מכן התיז גם על עצמו. אימו של מוני חשבה וחשבה עד שלפתע צץ רעיון  במוחה.
שואלים "אתם יודעים מה הרעיון שצץ במוחה?" (ליצור מקלחת!).
מספרים שגם כוסות לא היו בתקופה בה מוני חי.
שואלים "איך לדעתכם שתו אז בלי כוסות?" (עם ידיים קעורות!).
מוסיפים ומתוך הצורה של הידיים, צץ הרעיון ליצור כלי/קערה (מצ"ב במצגת).
עושים פנטומימה של שתיית מים מידיים קעורות.

2. נשחק בהתאמות בין האובייקטים שבטבע לבין ההמצאות שהמציאו בעקבותם.

נתאים בין זוגות של תמונות. בין תמונה של אובייקט בטבע לבין ההמצאה שהמציאו מהתבוננות באובייקט זה.
מסכמים בני האדם מתבוננים וחוקרים את הטבע וכך הם ממציאים המון דברים חדשים וכתוצאה מכך הם מתפתחים.

3. נסכם, נשחק ונחשוב על המצאות משלנו.

שואלים "אתם חושבים שזה כיף להמציא דברים חדשים?" בואו נשחק בהמצאות.
משחקים עומדים במעגל ומניחים חפץ במרכז המעגל (מקל, קונוס, קרש חיתוך לסלט או כל פריט אחר). בכל פעם ילד ייכנס למעגל, יקח בידיו את החפץ, ימציא לו שימוש שונה מתפקידו האמיתי של החפץ ויציג אותו לקבוצה (לדוגמא החפץ זה מקל, ילד יציג שזה
טלסקופ ואחריו ילד יציג שזה סוכרייה ענקית על מקל וכן הלאה).
(קיים משחק קופסא "התחקות אחר הטבע").

print_buttonלמערך השיעור להדפסה – לחצו כאן