חקר בגן החברים

מחקר פעולה בגן החברים
כחלק אינטגרלי מגישתנו החינוכית התחלנו בתכנית השתלמות במחקר פעולה. התכנית פותחה כמיזם חברתי חינוכי של מרכז המחקר לגיל הרך במכללת לוינסקי לחינוך ע"י: ד"ר גילה רוסו-צימט ועדי אסולין. המחקר הינו מחקר פעולה, החוקרים הם כל צוות ההוראה של הגן ומושא המחקר מתברר ומתחדד ממפגש למפגש… אנו רואים את ההוראה הרפלקטיבית כחלק חשוב ובלתי נפרד מעבודתנו וכחלק חשוב בעבודתו של כל מי שזוכה לחנך ילדים.
1. עידוד יצירת דיאלוג בקרב ילדי גן חובה
2. מחקר פעולה ב"גן החברים"
3. הדיאלוג ככלי לניהול קונפליקטים בגיל הרך
shutterstock_124454212-[Converted]

למידה משמעותית כמנוף להעצמת צוות הגן
תכנית השתלמות לגן:

רקע ורציונל:
התקדמות המחקר המדעי בנושא התפתחות הילד מצביעה על כך שגילאי לידה עד 3 הינם קריטיים לפיתוח היכולות הקוגניטיביות, הרגשיות וההתנהגותיות של הילד והם בעלי חשיבות מכרעת להמשך התפתחות הילד. כמו כן, נמצא כי השקעה בגילאים צעירים תורמת להישגים לימודיים במערכת החינוך הבית-ספרית ועקב כך גם לחברה. עוד נמצא כי קיים קשר בין עלות ההשקעה, איכות המסגרת החינוכית וההישגים ההתפתחותיים של הילדים.
קרא עוד

logo-levinski1

מרחב להתפתחות מקצועית בהוראה
מאת: מיכל צלרמאיר
בעשור האחרון נערך דיון ערני בנושא הלמידה של מורים ופיתוחם המקצועי. בעקבות דיון זה מארגנים רבים מהמוסדות האקדמיים את תכניותיהם ללמידה של המורים מחדש, מ"הכשרה" ו"השתלמויות" ל"פיתוח מקצועי לאורך החיים". שינוי זה מושפע בעיקר מהטענה, שיש לראות את ההוראה כעיסוק רפלקטיבי הכולל חקירה של המורים את עבודתם.
קרא עוד