רצון מעורר

רצון מעורר

על הרצון שלנו ועל הרצונות של האחרים.
לגילאי 5-8

1. נשווה בין השעון המעורר לבין הרצון. נחקור ונגלה שהרצון שלנו הוא שמעורר אותנו לפעול ולהשיג דברים.
מציגים שעון מעורר ושואלים "מה זה?" (שעון). וזה לא סתם שעון, "אתם רוצים לנחש איזה שעון זה?" (שעון מעורר), "למה משמש אותנו השעון המעורר?" (להתעורר).
מסבירים שהמנגנון של השעון קצת דומה לרצון שלנו, הוא פתאום מעורר אותנו וגורם לנו לעשות ולהשיג כל מיני דברים.
מציגים (באמצעות בובת יד, בובת אצבע או המחזה של הגננת) שלומית שכבה ונחה קצת, היא לא רצתה לעשות שום דבר. לפתע התעורר בה הרצון לשתות. היא הייתה צמאה (מפעילים שעון מעורר שמתחזק, שלומית נעמדת). שלומית קמה והלכה לכיוון המטבח כדי למזוג לעצמה כוס מים אלא, שבמטבח בדיוק תיקנו את הברז ולכן לא היו מים. שלומית נשארה צמאה, הרצון שלה לשתות הלך וגדל (השעון המעורר מתחזק ושלומית מתחילה ללכת) עכשיו שלומית כבר ממש צמאה  "מישהו יכול להביא לה לשתות?" (בתנועות פנטומימה נותנים לה לשתות).
מסבירים שלפעמים כשאנו רוצים מאוד משהו ולא מקבלים אותו, אנו מתחילים לרצות אותו יותר ויותר.

2. נערוך ניסוי משותף ונגלה שכל אחד מאיתנו רוצה שיהיה לו יותר מאשר לאחרים.
מציעים לילדים לצייר ציור משותף ענקי.
מחלקים לכל ילד טוש אחד ולילד האחרון נותנים טוש נוסף (כלומר ילד זה מחזיק בשני טושים וכל השאר רק טוש אחד). כאשר הילדים יתלוננו "לא פייר, למה הוא שניים? גם אני רוצה!" נאמר, "יופי! זה מה שרציתי ללמד אתכם. הנה הוא שוב התעורר, הרצון, וזה לא סתם רצון אלא זהו רצון מאוד מיוחד, קוראים לו "הכי הרבה". הרבה פעמים אנחנו רוצים שיהיה לנו הכי הרבה.
מסבירים שכדי ש"השעון" לא יצלצל חזק מידי, אני אחלק טוש נוסף לכל אחד (משלימים לשני טושים לשאר הילדים.
שואלים: "זו הרגשה נעימה שיש למישהו יותר ממך? שיש לו הרבה ולך מעט?" (לא נעים!).
שואלים: יש לכם רעיון מה נעשה כדי שלא נרגיש ככה?" (מקשיבים להצעות ולבסוף מציעים משחק).

3. נשחק במשחק ההתחשבות. כל חבר ידאג שלא יחסרו טושים לכל החברים בקבוצה ונסיים בציור משותף.
מסבירים לילדים שהמטרה המשותפת שלנו היא שלאף אחד לא יהיו פחות משלושה טושים. (מחלקים טוש נוסף לכל ילד וגם לגננת, זאת בנוסף לשני הטושים שכבר אצלם. בגמר החלוקה מגלים שכולם קיבלו טוש נוסף ורק לילד אחד לא נשאר). המחנכת תציע לו את הטוש שלה ותאמר "אני אשלים לך, אוי עכשיו יש לי רק שני טושים במקום שלושה, מישהו יכול להשלים לי?" אחד הילדים יציע טוש משלו וחבר אחר ישלים לחבר שנתן למחנכת וכך הלאה..
שואלים: "זו הרגשה נעימה שכולם דואגים לך תמיד כשחסר לך (טוש)?"
מסכמים תמיד כאשר אנו דואגים ועוזרים האחד לשני, אז כולנו בטוחים ושמחים! לעומת מצב שבו כל אחד רוצה רק לעצמו.
מציירים ציור משותף על בריסטול ענק.

print_buttonלחצו כאן למערך שיעור להדפסה