arrow מטרת השיעור:

  1. הילדים יבדילו בין הרצונות של בעלי החיים ורצונות בני האדם. יבחינו גם שבע"ח רוצים רק את מה שהכרחי לקיומם ואילו בני האדם רוצים גם מעבר לכך.


src="

arrow רשימת עזרים: 

(כל הציורים מצורפים בקבצים ובמצגת)​

  • – 5 פריטים שמשמשים רק בני אדם
  • – 5 פריטים שמשמשים גם כני אדם וגם בעלי חיים
  • – ציורים: נחש, פינגווינים, קופים, אריה

צריך ולא צריך

מה אנחנו רוצים וצריכים,
ומה ההבדל בינינו לבין בעלי החיים?

(לגילאי 4-7)

number1 נחוד חידות על חיות ונשחק בפנטומימה.
מי אני?
"אני מוציא לשון ואהב לזחול בין הסלעים ועל החול?" בואו נעשה עם היד את תנועת הזחילה של הנחש.
מי אני ?
"אני חי בקוטב, היכן שיש קרח. ואני אוכל דגים. כשממש קר לי, אני מצטופף עם החברים וכך כולם מתחממים" (פינגווין!). עומדים בעמידת פינגווין, מכריזים שנושבת רוח וכולם מצטופפים.
מי אני?
"אני גר על העצים ואוכל בננות ובוטנים" (קוף!)
"איזה קול משמיע הקוף? ואיך הוא עושה עם הידיים?"
מי אני?
"אני מלך החיות ואוהב לשאוג בקולי קולות" (אריה!)

number2 נחדד את השוני בין בע"ח לבני האדם דרך שאלות מצחיקות על חיות במצבים אבסורדיים.
שואלים "האם מישהו מכם ראה פעם ארנב אוכל ארטיק בננה?
ואולי מישהו ראה כלב שנוהג באוטו?
ראיתם אולי סוס שצופה בטלוויזיה?
ותוכי שמשחק במחשב?
אהה אני יודע, אתם ראיתם פרה קונה ממתקים במכולת?"

number3 נערוך דיון ונסיק מסקנות.
מסבירים שבעלי החיים רוצים רק את מה שהם חייבים על מנת להתקיים.
שואלים "איזה דברים בני האדם רוצים? מה אתם רוצים?"
מסבירים שאנו בני האדם רוצים הרבה יותר דברים ולא רק מה שאנו חייבים או צריכים בשביל לחיות.

number4 נמיין ל-2 קבוצות פריטים המתאימים לבע"ח ופריטים המתאימים לבני האדם.
מציגים לילדים 10 פריטים (מצ"ב במצגת) והם ימיינו אותם ל-2 קבוצות, כאלו שמשמשים רק את האדם וכאלו שמשמשים גם את האדם וגם את החיות.

print_button צריך ולא צריך – מערך השיעור להדפסה