arrow מטרת השיעור:

  1. הילדים יבינו שגופנו בנוי מאיברים רבים בעלי תפקידים שונים ויחד עם זאת, כל האיברים עובדים בהרמוניה ושיתוף פעולה לטובת הגוף כולו.
arrow רשימת עזרים: 

(כל הציורים מצורפים במצגת וניתנים להדפסה)

  • – פלחי אבטיח בצלחת כמספר הילדים (אפשר גם כל מאכל אחר)
  • – פלחי תפוח בצלחת
  • – ציורים של פלגי גוף תחתון ועליון

הגוף שלי

על גוף האדם והאיברים שפועלים בו.

(לגילאי 4-7)

number1 משחק חימום וריכוז.
נניע
 את אצבעותינו מעלה ומטה תוך כדי שנאמר מספר פעמים ברציפות: פיקולו פיקולו פיקולו.. ואז, ללא הכנה מוקדמת נאמר שמות של איבר או שניים בגוף. הילדים יצטרכו להניח ידיים על האיברים אותם נאמר. לדוגמה: ידיים על הכתפיים, יד על הברך ויד על הבטן, יד על המותן ואצבע על האף וכד'. (בגילאים הצעירים רצוי שבפעמים הראשונות המדריך ייתן דוגמה ויחד עם הילדים יניח את ידיו על גופו כפי שהוא מנחה אותם).
דרגות קושי: 1. מבצע ביחד איתם. 2. אומר בלבד. 3. מבלבל – אומר ומבצע אחרת.

number2 נסקור איברי הגוף החיצוניים בגוף האדם, נדבר על תפקידם ונציג בפנטומימה את התפקודים השונים של אותם איברים.
שואלים "אילו איברים אתם מכירים בגוף האדם?"
מציגים תמונה של פלג גוף תחתון ושואלים מה יכולות הרגליים לעשות? – (תמונה במצגת).
מניעים את הרגליים (תוך כדי ישיבה) על פי הנחיות הגננת: נלך, נרוץ, נעצור, נקפוץ.
מציגים תמונה של פלג גוף עליון ושואלים "מה אפשר לעשות עם הידיים?" – (תמונה במצגת).
מניעים את הידיים על פי הנחיות הגננת: נמחא כפיים, נסדר שיער, נקשור שרוכים וכד'.
מציגים תמונה של הצוואר והראש ושואלים "אלו דברים אנו עושים באמצעות הראש?"
מציגים בפנטומימה על פי הנחיות הגננת: נאכל, נדבר, נשתה ועוד.

number3 נבצע פעולה פשוטה, נמנה את האיברים שעזרו לנו לבצע אותה ונבחן כיצד הם עבדו בשת"פ.
שואלים "מי רוצה לאכול אבטיח?" (אפשרי כל סוג מאכל אחר).
מפנים את הילדים לקחת פלח מהאבטיח שהונח בצלחת שבקצה החלל ולאכול להנאתם.
נערוך דיון עם הילדים בו נברר אילו איברים סייעו לנו ליהנות מהאבטיח (עיניים, רגליים, ידיים, פה).
נשוחח על הנחיצות של כל איבר להשלמת המשימה תוך הדגשת השוני בפעולות (העיניים ראו הרגליים הובילו אותנו, הידיים אחזו באבטיח והשיניים לעסו את האבטיח).
מסכמים שאיברי הגוף עובדים בשיתוף פעולה זה עם זה, כך שכל איבר עוזר לכולם ותורם את חלקו.
נבצע משימה בה כל ילד שמשתתף במשימה ייצג אחד מאיברי הגוף,
בשיתוף פעולה יצטרכו הילדים לקחת תפוח ולאכלו.

(מניחים את פלחי הפרי על צלחת בקצה מרחב הפעילות).
נסביר המשימה שלנו היא לאכול את התפוח. אלא שהפעם להבדיל מאכילת האבטיח, אותו כל ילד אכל בעצמו, מספר ילדים יצטרכו לעבוד בשיתוף פעולה, כאיש אחד, על מנת לאכול את התפוח.
ילד אחד יהיה בתפקיד העיניים של הגוף, הוא זה שיראה ויכוון לאן צריך ללכת.
ילד שני ישמש כרגליים וידיים של הגוף, הוא ילך ויביא את התפוח כשעיניו קשורות.
ילד שלישי יהיה בתפקיד הפה של הגוף, הוא זה שיאכל את התפוח (שראו העיניים והביאו הידיים).
נחלק תפקידים לשלושה ילדים, נכסה את העיניים לילד שיגלם את ה"גוף" וניתן סימן להתחיל במשימה.

number4 דיון וסיכום: נצביע על ההרמוניה ששוררת בין האיברים שבגוף האדם, ונברר מה ניתן ללמוד מחכמת הגוף לטובת החברה.
עורכים דיון על הפעילות ושואלים:
1) "האם היה קל יותר להביא ולאכול את התפוח כשהייתם לבד או כשהייתם יחד?" (לבד!).
2) "מדוע היה קל יותר לבד?" כי האיברים הבינו מיד אחד את השני ועבדו יחד בשיתוף פעולה.
3) "האם הייתם רוצים שגם אנחנו בקבוצה נעבוד בשת"פ כמו בגוף האדם, כך שכל אחד שיצטרך משהו מיד כל החברים יבואו לעזור לו?"
מסכימים יופי, אז בואו נסכם שמעכשיו ננסה לעבוד כגוף אחד וכולם עוזרים לכולם. "סיכמנו?"מושיטים כולם יד למרכז ומניחים יד על יד ואומרים בבבבבבבבבביחד!

number5 כל חבר מצייר (על בריסטול ענקי) את גופו של חברו בגודל אמיתי.

print_button מערך שיעור מורחב להדפסה