arrow מטרות השיעור:

  1. * הילדים ילמדו על התפתחות הרצון אצל בני האדם.
  2. * הילדים יבחנו ויבדילו בין ההתפתחות בני האדם להתפתחות בעלי החיים.

src="

arrow רשימת עזרים: 

(כל הציורים מצורפים בקבצים ובמצגת)

  • – ציורים: תינוק, ילד, אבא
  • – ציורים: 9 פריטים שמתאימים לגילאים שונים
  • – ציורים: עגל + פרה
  • – תמונה של הגננת כשהייתה תינוקת

אני רוצה!

על התפתחות הרצון וההבדל בין האדם לחי.

(לגילאי 5-8)

number1 נציג תמונה של עצמנו כתינוקות ונשוחח על התפתחות הרצונות.
מראים לילדים תמונה שלנו כשהיינו תינוקות.
שואלים "אתם יודעים מי זה בתמונה?" זה אני.
מספרים כשהייתי תינוק אהבתי לזחול ולנשוך כדורי ספוג, היה לי מוצץ כחול וכד'.
שואלים "אתם זוכרים שהייתם תינוקות? זוכרים מה אהבתם כשהייתם תינוקות?
והיום אתם עדיין רוצים אותם דברים? מה אתם אוהבים היום?"
מספרים ​בני האדם גדלים ומתפתחים, כך גם החיות והצמחים כולם מתחילים קטנים
ולאט לאט הופכים לגדולים יותר. אבל, בני האדם גדלים לא רק בגובה, אצל בני האדם יש דבר הרבה יותר מיוחד שגדל ומתפתח, רוצים לדעת מהו?
משפט מעבר – אז בואו נשחק משחק קטן וממנו ננסה להבין…

number2 נתאים פריטים לתמונות של אדם בגילאים שונים.
מציגים שלוש דמויות של יותם, (כתינוק, כנער וכאבא) ותשעה פריטים שונים כאשר כל שלושה מהם מתאימים לאחד מהגילאים של יותם (תמונות במצגת).
הילדים צריכים להתאים את הפריטים השונים לגיל המתאים.
​שואלים "מה השתנה ביותם מלבד זה שהוא גבה וגדל?" (הרצונות שלו!)
משפט מעבר – בואו נבדוק מה קורה אצל בע"ח​​…

number3 נבחן ונגלה שאצל בעלי החיים הרצונות אינם מתפתחים/משתנים.
מציגים תמונה של עגלה ששמה מומו ושואלים "מה לדעתכם מומו רוצה?" (עשב, מים, לישון).
מציגים תמונה נוספת של פרה בוגרת מספרים שזו מומו אחרי שגדלה ושואלים "מה לדעתכם מומו רוצה היום כשהיא גדולה?" (אותו הדבר עשב מים ולישון).
מסבירים שאצל בע"ח הרצון לא מתפתח כמו הרצונות של בני האדם, שכל הזמן מתפתחים ומשתנים.
(לגדולים יותר) גם אם נשווה בין פרה ואדם מלפני אלף שנים, נראה שהפרה כמעט ולא השתנתה והאדם התפתח והשתנה המון (אפשר לדבר על האדם הקדמון).
משפט מעבר – יש לי משחק כיפי שבו נוכל לתרגל מה שלמדנו…

number4 נשחק משחק בו נדרג פריטים לפי התאמה לגילאים.
מבקשים מהילדים לעמוד בשורה ישרה עם הגב לכיוון הגננת.
מצמידים לגבו של כל ילד אחת התמונות מהרשימה. (אפשר להדפיס מהמצגת)
כך שכל ילד יוכל לראות את הציורים המוצמדים לחבריו לגב החברים, אך אינו יודע איזה ציור מוצמד לגבו.

arrowL המשימות הן:
א. להסתדר בקבוצות גיל בהתאמה לפריטים שעל גבם.
ב. להסתדר בשורה לפי הסדר, מהפריט לקטנטנים ביותר עד לפריט למבוגרים ביותר.

print_button מערך השיעור להדפסה