arrow מטרות השיעור:

 1. * הילדים ייחשפו לתהליך שעובר המוצר מהיצרן ועד לצרכן.
 2. * יבינו ויחוו שבני האדם עוזרים זה לזה ותלויים האחד בשני.
 3. * הילדים יחוו את הצורה המערכתית והמקושרת בה עובד העולם.


arrow רשימת עזרים: 

(הציורים מצורפים בקבצים ובמצגת)

 • לא חובה אבל מומלץ: אביזרים למשחק הסוציו דרמטי (מפורט בסוף המערך)
 • – בקבוק שוקו גדול
 • – כוסות כמספר הילדים
 • – 8 כרטיסיות (במצגת או להדפסה ככרטיסיות)
 • ציורים:
 • – דני עם שוקו
 • – אמא במכולת
 • – מפעל חלב
 • – פרות במשק
 • – יבשת אפריקה עם עץ קקאו
 • – אירופה
 • – אמריקה
 • – אירופה
 • – אוסטרליה

השוקו של דני

על תהליכי ייצור המוצרים והתלות בין בני האדם.

(לגילאי 4-7)

number1 באמצעות סיפור מלווה בתמונות, נלמד על הדרך שעושה כוס השוקו עד שמגיעה לשולחנו של דני.
מספרים דני התעורר בבוקר ומיד ביקש מאמו לשתות כוס שוקו. תוך כדי שתיית השוקו בהנאה, דני שאל את אמו (מציגים תמונה של דני עם שוקו):
דני: אמא מאיפה מגיע אלינו השוקו?
(מציגים תמונה של אמא במכולת)​.
אמא: אני קונה חלב וקקאו במכולת ומהם מכינה את השוקו.
דני: אמא, איך מגיעים החלב והקקאו למכולת? (מציגים בפני הילדים תמונה של מפעל החלב).
אמא: החלב מגיע ממפעל החלב, שם בודקים ואורזים אותו בשקיות וקרטונים!
דני: אמא, ואיך מגיע החלב למפעל?
שואלים את הילדים "מאיפה מגיע אלינו החלב?" מהפרות במשק (מציגים תמונה של הפרות במשק).
דני: וואוו, אבל אמא איך מגיע הקקאו למכולת?
אמא: את הקקאו מכינים מפולי קקאו אשר גדלים על עצי הקקאו. עצי הקקאו צריכים סביבה חמה מאוד כדי לצמוח ולכן רוב עצי הקקאו שבעולם גדלים ביבשת אפריקה, ששם חם מאוד (מציגים תמונה של יבשת אפריקה).
דני: מה, הקקאו מגיע מרחוק כל כך?
אמא: כן! מכינים ואורזים את הקקאו באפריקה ואז מטיסים אותו במטוס למפעל בישראל. מהמפעל יוצאת משאית ומביאה את הקקאו למכולת ומהמכולת אנו קונים את השוקו אלינו הביתה.

number2  נערוך דיון על התלות ההדדית בין כל הגורמים שסייעו ביצירת כוס השוקו.
שואלים "מה לדעתכם יקרה אם המשאיות לא יביאו את החלב למכולות? דני יוכל לשתות את השוקו?"
שואלים "ומה לדעתכם יקרה אם המטוסים לא יביאו את הקקאו מאפריקה לישראל? דני יוכל לשתות כוס שוקו??
מסכמים כל בני האדם עוזרים זה לזה ותלויים האחד בשני. כל אחד תורם את חלקו המיוחד וכך יכולים כולם ליהנות.
אופציה לבוגרים אתם יודעים את המשאיות שמביאות את הסחורות מייצרים באמריקה, ואת המכונה שמכניסה את החלב לקרטונים מייצרים באירופה, כך כל מוצר תלוי בהרבה מאוד אנשים שעזרו לייצר אותו.

number3 נכין שוקו במשחק סוציו דרמטי עפ"י השלבים בסיפור.
מציגים בפני הילדים את התפקידים השונים בהצגה:
1. קוטפי קקאו מהעצים.
2. חלבנים שחולבים פרות.
3. טייסים שמטיסים את הקקאו למפעל.
4. נהגי משאיות שמובילים סחורות למפעל.
5. עובדי מפעל שאורזים את החלב בקרטונים.
6. מוכרים במכולת.
7. לקוחות במכולת שקונים שוקו.
מאפשרים לילדים לבחור בתפקידים, מעמידים במרוכז את כל קבוצת הילדים שבחרה בתפקיד  דומה באחת הפינות שבחלל החדר. מסבירים שוב את השתלשלות המקרים ומתחילים בסימן מהגננת.
מומלץ: לחלק אביזרים לילדים, כגון: סלים לקוטפי הקקאו, קנקנים לחלבנים, מטוס לטייסים, משאיות לנהגים וקרטונים לעובדי המפעל. ניתן גם להיעזר בתלבושות.

number4 את השוקו נשתה יחד בשמחה.
מגישים קנקן שוקו (שהוכן מראש) כתוצר עבודתם הטובה ומלאת שיתוף הפעולה ומוזגים לכל ילד כוס שוקו!.

print_button מערך השיעור להדפסה – לחצו כאן