arrow מטרת השיעור:

  1. הילדים ילמדו שהסביבה הינה גורם מכריע בהתפתחות בני האדם וגם במין הצומח.

albi&friend

arrow רשימת עזרים: 

(הציורים מצורפים במצגת וניתנים להדפסה)​

  • ציורים:
  • -​שתיל
  • – עץ
  • – ​שמש, אדמה, גשם, אש ומכרסמים
  • -​ ילד
  • – ​מורה לטייס
  • -​ חברים בקורס טייס
  • – ​טייס עם בגדי טייס

סביבה טובה

כיצד הסביבה עוזרת לנו לגדול?

(לגילאי 4-7)

1. נבחין שכדי ששתיל קטן יהפוך לעץ גדול, הוא זקוק לסביבה המתאימה.
מראים לילדים תמונה של שתיל ושואלים, "למה יהפוך השתיל כשיגדל ויתפתח?" (לעץ גדול)
(במצגת, צפו בדף מס' 2).
שואלים: "למה זקוק השתיל על מנת להפוך לעץ שיניב תפוזים טעימים?" (לסביבה תומכת)
(במצגת, צפו בדף מס' 10).
מציגים 
לילדים תמונה של שתיל ו-5 אופציות לסביבה (שמש, אדמה, גשם, אש ומכרסמים). מבקשים מהם להחליט אלו מהתמונות יהוו סביבה טובה עבור השתיל ואלו יהיו סביבה מזיקה.
(במצגת, צפו בדף מס' 4-7).
מסבירים 
שהשתיל חייב סביבה מתאימה (אדמה, מים, שמש) כדי להתפתח ולהפוך לעץ.שואלים "ומה יקרה אם נשתול את השתיל במדבר, ששם אין מים?" (הוא לא יצמח).
(במצגת, צפו בדף מס' 8).

2. נבחין שגם האדם שרוצה לגדול ולהתפתח, זקוק לסביבה מתאימה שתעזור לו לממש את מטרותיו.
מספרים שגם אנו בני האדם צריכים סביבה.
לדוגמה, יוסי רוצה מאוד מאוד להיות טייס, האם זה מספיק שהוא רוצה או שהוא צריך דברים נוספים שיעזרו לו להפוך לטייס? מה הוא צריך?"
(במצגת, צפו בדף מס' 9).
מראים 3 תמונות:
– מורה לטייס
– חברים ללימודי טייס
– מטוס וציוד טייס
תוך כדי שמציגים את התמונות, שואלים את הילדים "למה הוא צריך כל אחד מהדברים בציורים?"
(במצגת, צפו בדף מס' 10).
מגלים ומסכמים שאנחנו יכולים לראות שבדיוק כפי שהשתיל הקטן חייב סביבה מתאימה על מנת להפוך לעץ גדול, כך גם אנחנו בני האדם.
כדי להצליח ולממש את רצוננו, מוכרחים שתהיה לנו סביבה נכונה ומתאימה.
שואלים "מי רוצה לספר מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול?" לאחר שכל ילד עונה שואלים, "ומה תצטרך כדי להפוך להיות כזה?"​ 

print_button מערך השיעור להדפסה – לחצו כאן