arrow מטרת השיעור:

 1. *הילדים יבחינו שלמרבית הפעולות שלנו ניתן לייחס סיבה וכוונה.
 2. *הילדים יבחינו שלעתים הכוונה הנסתרת הפוכה מהמעשים הגלויים לעין.
 3. *הילדים יבחינו שדווקא הכוונה היא החשובה.


arrow רשימת עזרים: 

(כל הציורים מצורפים בקבצים ובמצגת)

 • מצגת תמונות:
 • – משפחת ישראלי
 • – מסמר
 • – פטיש ותמונה
 • – קערה
 • – רגלי עוף מים – סנפירי הצוללן
 • – מקצף
 • – קמח
 • – מטוס – ציפור
 • – רדיו דיסק ודיסקים
 • – 2 תמונות: ניקוי חול מחולצה
 • – 2 תמונות: ריצה אחר כדור
 • פריטים להצגה:
 • – ספל אדום
 • – מוצץ/סינר
 • – 2 תמונות ניקוי חול מחולצה
 • – שולחן

לא בכוונה

על הכוונה שמסתתרת מאחורי כל פעולה שלנו.

(לגילאי 5-8)

number1 ממחישים דרך תנועה שנראית חסרת משמעות שלכל פעולה יש משמעות.
מבצעים תנועה מוזרה שחוזרת על עצמה ותוך כדי מנהלים עם הילדים שיחה רגילה.
ממשיכים עם תנועה זו עד שהילדים ישאלו למה את/ה עושה את התנועה המוזרה?
עונים: טוב ששאלת כי באמת תמיד שאנו עושים משהו, יש לנו סיבה וכוונה לכך.
הכוונה שלי הייתה שתשאלו ואני אסביר שישנה סיבה וכוונה לכל מעשה.

number2 מנסים לגלות באמצעות מספר פריטים מה הייתה כוונתו של המשתמש בהם.
חוקרים ומנסים לגלות דרך קבוצות פריטים של משפחת ישראלי, מה התכוון לעשות כל אחד מבני המשפחה. (במצגת המצורפת, צפו בעמ' 1,2,3,4)
תמונה, מסמר, פטיש    כוונת האב: לתלות תמונה.
קערה, מתכון, קמח       כוונת האם: להכין עוגה.
רדיו דיסק, ודיסקים      כוונת האח: לשמוע מוסיקה.

number3 בוחנים באמצעות סיפורים ותמונות מקרים אשר נראים שליליים אך כוונתם היא טובה וחיובית.
מנתחים 2 מקרים בסיפורים ובתמונות בהם התנהגות שנראית שלילית ופוגעת במבט ראשון,
מתגלה כחיובית ועוזרת כאשר מבינים את הכוונה והסיבה להתנהגות. (מצגת עמ' 5,6,7,8,9)

numberA סיפור ראשון:
מספרים על יוסי שהגיע בבוקר לגן בשמחה, הוא נכנס לגן ותראו מה הוא ראה..
מראים תמונה 1 – (מרחוק נראה שהוא מרביץ לחבר).
מבקשים מהילדים לתאר מה הם רואים בתמונה.
מספרים שיוסי רץ במהירות לראות מה קרה ופתאום גילה ש..
מראים תמונה 2 – (מקרוב: רואים שהוא מנקה לו את החול מהחולצה).
שואלים "הבנתם מדוע החבר טפח לו על הגב?"

numberB סיפור שני:
מספרים שכדורו של איתמר התגלגל רחוק במהירות כשאיתמר רץ להביא את הכדור שמשון עצר אותו ומנע ממנו לרוץ לעבר הכדור.
מראים כרטיסייה 1 – (שמשון מונע מאיתמר לרוץ לכדור).
מספרים שאיתמר היה עצוב ולא הבין מדוע שמשון מתנהג בצורה כזו.
מראים כרטיסייה 2 – (רואים ששמשון מונע מאיתמר לרוץ מכיוון שזה בכיוון כביש עם מכוניות שנוסעות).
שואלים "מדוע לדעתכם עצר שמשון את איתמר?"
מסכמים לפעמים נדמה לנו שבוצע מעשה רע אבל, אנו מגלים שהכוונה הטובה הופכת את המעשה לטוב.

number4 הילדים יציגו וידונו במקרה בו ההורים מגנים על בנם ואילו הבן חווה זאת בצורה לא נעימה.

print_button מערך השיעור להדפסה – לחצו כאן