arrow מטרות השיעור:

  1. * הילדים יחוו ויבחינו בהפכים ובניגודים בטבע.
  2. * הילדים ייווכחו לדעת שדווקא ההופכיות מאפשרת לחוות ולהרגיש כל דבר טוב יותר.


arrow רשימת עזרים: 

(כל הציורים מצורפים בקבצים ובמצגת)

  • -פנסים כמספר הילדים.
  • – קנקן תה.
  • – כוסות כמספר הילדים.
  • – קוביות שוקולד כמספר הילדים.

עולם הפוך

איך ההפכים עוזרים לנו להבין יותר טוב את העולם?

(לגילאי 5-8)

number1 נחוד חידות בנושא הפכים.
חדים "מה ההפך מ..?"
– שמן – רזה,
– גבוה – נמוך,
– שמח – עצוב,
– חם – קר,
– רטוב – יבש,
– עמוק – רדוד

number2 נשחק בפנטומימת ההפכים.
משחקים בפנטומימת הפכים. הגננת לוחשת באוזן לכל זוג ילדים איזה הפכים הם יצטרכו להציג בפני הקבוצה בפנטומימה והחברים יצטרכו לנחש: קר חם, צחוק בכי, חריף מתוק, עצוב שמח, עייף ערני, ישן ער, גבוה נמוך.

number3 נערוך ניסוי באור וחושך ונדון באפקט שנוצר מההפכים.
מסבירים שננסה לקיים דיון בחושך.
עורכים ניסוי בו כל ילד יקבל פנס. יחד נדליק את הפנסים באור ולאחר מכן נחשיך את החדר. הילדים יחוו את ההבדל בעוצמת האור, עד כמה אורו של הפנס בולט דווקא בחושך.
משוחחים בחושך כאשר כל ילד שמדבר מאיר על פניו עם הפנס. הגננת תתחיל: "מה שלומך דנה?"
דנים עם הילדים על החוויה שעברנו ושואלים "מדוע ראינו טוב יותר את אור הפנס דווקא בחושך?" (הניגודים עוזרים לנו להרגיש טוב יותר את הדברים).

number4  נערוך ניסוי ברעש ושקט.
מבקשים מכל ילד להיזכר בטיול שהיה עם ההורים ואז לספר לכולם.
מסבירים נעשה ניסוי בו, כל החברים יספרו על הטיול שלהם בדיוק באותו הזמן.
נותנים סימן לכולם להתחיל לספר על הטיול (כדאי שגם הגננת תספר על טיול שלה).
עוצרים (לאחר 20 שניות) ושואלים: "מישהו הצליח לשמוע סיפור של חבר אחר?"
מסכמים ראינו בניסוי שלנו שעל מנת לשמוע טוב וברור צריך שיהיה שקט.

number5 נשחק במשחק ההתחשבות. נדאג שלכל החברים בקבוצה יהיו טושים ונסיים בציור משותף.
מחלקים לכל ילד כוס שבה מעט תה עם סוכר.
מבקשים מהילדים ללגום מכוס התה (אבל לא לסיימה).
מחלקים לכל ילד קוביית שוקולד.
מבקשים מהילדים שיאכלו את קוביית השוקולד, מיד לאחר מכן ילגמו שוב מכוס התה וישימו לב אם טעם התה השתנה. (הילדים יבחינו שלאחר אכילת השוקולד, טעם התה השתנה ולא מורגשת בו המתיקות).
שואלים "מדוע לדעתכם אחרי שאכלנו את קוביית השוקולד, טעם התה השתנה?"

print_button מערך השיעור להדפסה – לחצו כאן