arrow מטרות השיעור:

  1. 1. הילדים ייחשפו לדוגמאות של התחשבות ועזרה הדדית בטבע.
  2. 2. הילדים יקבעו כיצד הם מיישמים בקבוצה את העקרונות של התחשבות ועזרה הדדית.
arrow רשימת עזרים: 

(כל הציורים מצורפים בקבצים ובמצגת)

  • – תמונות: קנגורו עם גוריה, קופים, פינגווינים וחסידות
  • – בריסטול
  • – טוש

הטבע האלטרואיסטי

התחשבות ועזרה הדדית, האם הם קיימים בטבע?
לגילאי 4-7

number1 שואלים ומסבירים בקצרה על מהו הטבע ומה הוא כולל.
שואלים "מי יכול לומר לי איזה דברים קיימים בטבע?"
מסבירים שהטבע זה בעצם הכל: דומם, צומח, חי ובני אדם. (אופציה: לבקש מהילדים דוגמה אחת או יותר לכל אחת מהדרגות שציינו).
מספרים שבטבע קיימת המון אהבה ועזרה הדדית. "רציתי היום להראות לכם כמה דוגמאות כאלו אצל  החיות, רוצים לראות?"

number2 נצפה בעזרה הדדית אשר קיימת אצל בע"ח השונים בטבע. לאחר מכן ננסה בעצמנו להציג את פעולות החיות.

numberA מציגים תמונת קנגורו (מצגת דף 2).
שואלים "איזו חיה זו?" (קנגורו), "מה יש לה בבטן?" (כיס).
מסבירים כאשר הגורים נכנסים לכיס של אמא, האח הבוגר מתחשב ומוותר לאחיו הצעיר להיכנס קודם.
משחקים(סוציו דרמטי) אמא קנגורו וגוריה. מתחלקים לשלשות, אמא קנגורו, אח בוגר ואח צעיר. האח הבוגר מאפשר לאחיו הצעיר להיכנס ראשון לכיס (ניצור כיס בעיגול עם הידיים), אחריו ייכנס האח הבוגר ואימא קנגורו מתחילה לקפוץ. לאחר מכן נחליף תפקידים.

numberB מציגים תמונת פינגוונים (מצגת דף 3).
שואלים"איזה חיה זו?" (פינגווין), "אתם יודעים מה הם עושים כאשר קר להם מאוד?"
מסבירים הפינגווינם מצטופפים קרוב קרוב כדי להתחמם ובאשר הם מתחממים, הם מתחלפים והפינגווינים שהיו בחלק החיצוני, מתחלפים ונכנסים פנימה למרכז הקבוצה.
משחקים (סוציו דרמטי) פינגווינים. הגננת מבקשת מהילדים להציג את הפינגווינים(מדגימה בעצמה), מכריזה שנושבת רוח חזקה וקוראת לילדים להצטופף. בכל פעם הפינגווינים החיצוניים מתחלפים ונכנסים פנימה למרכז הקבוצה.

numberG מציגים תמונת חסידות שעפות בצורת V (מצגת דף 4).
מסבירים החסידות עפות בצורת V. כשהן עפות בצורת זו, האוויר שהן יוצרות עם הכנפיים עוזר לכל הלהקה לעוף יותר בקלות.
"אתם יודעים מה קורה אם אחת החסידות נפצעת ויוצאת ממעוף הלהקה?" מיד מצטרפות אליה כמה חסידות ומטפלות בה עד שהיא מחלימה וחוזרת ללהקה.
משחקים (סוציו דרמטי) חסידות. עפים בצורת V. בוחרים באחד הילדים שיהיה בתפקיד החסידה הפצועה, וילדים אחים בתפקיד החסידות המטפלות.
(אפשרי שיהיו מספר  חסידות פצועות ומטפלות). לאחר הטיפול וההחלמה, חוזרות החסידות ללהקה ויחד עפות בצורת v.

numberD מציגים תמונת קופים (מצגת דף 5).
מספרים הקופים עוזרים האחד לשני להתנקות, בעיקר באיזורים שקשה להגיע לבד, לדוגמה בגב.
משחקים (סוציו דרמטי) קופים. תחילה משמיעים קולות ותנועות ידיים, לאחר מכן החברים מתחילים לנקות האחד את השני.

number3 עורכים דיון בו נחליט כיצד אנו מממשים את עקרונות ההתחשבות והעזרה ההדדית כקבוצה.
מסכמים ראיתם כמה עזרה הדדית קיימת בטבע.
שואלים "אתם חושבים שזה דבר טוב שמתחשבים ועוזרים האחד לשני? רוצים שגם אנו נמציא לנו דרך מיוחדת שבה תמיד נעזור האחד לשני?" (אפשרויות לדוגמה: כאשר החבר עצוב, שני חברים ניגשים אליו, החברים מתקוטטים והילדים מפרידים ביניהם וכד').
מבקשים מהילדים להציע רעיונות לעזרה הדדית אותם נוכל לממש בין חברי הקבוצה.
כותבים על בריסטול את הצעות הילדים, חותמים עליו ותולים אותו על הקיר.