arrow מטרות השיעור:

  1. * הילדים יכירו בשם, יחוו ויבחינו שהם תופסים את העולם באמצעות חמישה חושים.
  2. * ילמדו שקיימים הבדלים בין האופן שבו בני אדם תופסים את העולם לאופן שבו תופסים אותו בעלי החיים השונים.

arrow רשימת עזרים: 

  • – סל / קופסה
  • – לימונים
  • – סדין
  • – טעימות כמספר הילדים (אופציה: ופל, מלפפון חמוץ, לחם, דגנים ועוד)
  • – תמונות (במצגת או להדפסה)

חמשת החושים

כיצד אנחנו תופסים את העולם?

(לגילאי 4-7)
*הערה: ניתן לפצל את משחקי החושים ליותר ממפגש אחד.

number1 הצגת הנושא באמצעות חידה ושיחה על חמשת החושים.
מציגים לילדים קופסה סגורה.
אומרים אני יודע/ת מה יש בקופסה למרות, שמעולם לא ראיתי מה יש בתוכה ואף אחד גם לא גילה לי מה יש בה.
שואלים: "איך לדעתכם אני בכל זאת יודע?" (במידה ולא יודעים ניתן לרמוז באמצעות רחרוח הקופסה).
מגישים לילדים את הקופסה ומבקשים מהם לנחש מה יש בתוכה באמצעות הרחה.
מסבירים יש לנו חמישה חושים שבאמצעותם אנו מרגישים את העולם.
שואלים "אילו חושים אתם מכירים?"
אומרים לאחר כל תשובה מציינים את הפעולה של החוש והאיבר שבאמצעותו אנו חשים: בחוש השמיעה אנו שומעים, באיזה איבר? אוזניים. בחוש הריח אנו מריחים, באיזה איבר? אף. וכן הלאה.
מסבירים שלעתים מספיק לנו חוש אחד על מנת לזהות דברים, כמו בדוגמה של הקופסה וחוש הריח.

number2 משחק זיהוי אובייקטים באמצעות חוש אחד בלבד. 
numberA מישוש
מותחים סדין לאורכו כאשר שני מבוגרים אוחזים בצידיו. מעמידים בכל צד של הסדין חמישה ילדים (מבלי שהחמישיות ידעו מי נמצא בצידו השני). כולם נעמדים עם הפנים לכיוון הסדין. בהינתן האות, חמשת הילדים ימששו בעדינות את הילד שמעבר לסדין וינסו לגלות מיהו בעזרת חוש המישוש.
שואלים "באיזה חוש השתמשנו? ובאלו איברים השתמשנו?"
numberB שמיעה
מבקשים מכל ילדים לעמוד כאשר הפנים פונות אל הקיר ולכסות את עיניהם בעזרת הידיים (רצוי שיהיו רחוקים ככל האפשר האחד מן השני).
מסבירים שכאשר אנו ניגע בגבו של אחד החברים, עליו להשמיע קול מסוים ועל שאר הילדים לנסות ולגלות מיהו החבר שמשמיע את הקול.
שואלים "באיזה חוש השתמשנו? ובאיזה איבר בגוף נעזרנו כדי לשמוע?"
numberG טעם
בוחרים בילד אחד ומבקשים ממנו לעצום את העיניים ולפתוח את פיו. מגישים אל פיו אחד מהמאכלים ומבקשים ממנו לנחש מה זה. ממשיכים כך כאשר בכל פעם מחליפים בין הילדים.
שואלים "באיזה חוש השתמשנו? ובאיזה איבר נעזרנו?"
(אפשרי גם לברר אילו טעמים טעמנו: חמוץ, מתוק וכד').
numberD 
ראייה
מציגים לילדים כרטיסיות עם ציורי הבעות פנים שונות, על הילדים לנחש כיצד מרגישה הדמות שבציור.
שואלים "כיצד ידעתם? הרי הוא לא אמר לכם. באישה חוש השתמשנו? ובאיזה איבר נעזרנו?

number3 נשווה בין החושים של בעלי החיים לבין החושים של בני האדם ומסכמים.
מספרים שישנן חיות שהחושים שלהן עובדים בצורה שונה מזו של בני האדם.
לדוגמה: אם הייתה כאן דבורה בחדר, היא הייתה רואה אותי המון פעמים (תמונה במצגת). ואילו נחש קולט לפי חום גופו ולכן הוא רואה אותי בצורה זה (תמונה במצגת).
מסכמים שכל אחד רואה את העולם דרך העיניים שלו לפי החושים שלו.

print_button מערך השיעור להדפסה (אין מערך)